• +386 1 510 6455

  • Dražgoška 14, 1000 Ljubljana, Slovenija

Direktor/-ica

Direktor/-ica je poslovodni organ inštituta.

Strokovni svet

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ.

Upravni odbor

Upravni odbor je kolegijski organ upravljanja.