• +386 1 510 6455

  • Dražgoška 14, 1000 Ljubljana, Slovenija

Politika zasebnosti

Namen politike zasebnosti (v nadaljevanju: politika) je seznanitev obiskovalcev spletnih mest z nameni in pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Inštitut Zlata Pentljica, Dražgoška 14, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Zlata Pentljica ali ponudnik ali upravljavec osebnih podatkov) varuje vaše osebne podatke na način, da se zagotavlja njihovo varstvo ves čas delovanja.

V Inštitutu Zlata Pentljica cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Vse naše aktivnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov so v skladu z veljavno evropsko zakonodajo (predvsem Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

Politika zasebnosti obravnava ravnanje z osebnimi podatki, ki jih Inštitut Zlata Pentljica dobi od vas, kadar obiščete in uporabite Inštitut Zlata Pentljica spletna mesta ali mu jih posredujete na drug način.