• +386 1 510 6455

  • Dražgoška 14, 1000 Ljubljana, Slovenija

OBISK NA OŠ CVETKA GOLARJA ŠKOFJA LOKA

Novo leto se je za nas začelo z novimi izkušnjami. Povabljeni smo bili na pedagoško konferenco na Osnovno šolo Cvetka Golarja v Škofji Loki. To je matična šola našega Luke, ki je šolanje med časom njegove bolezni odlično izpeljala. Želeli pa so slišati izkušnje in doživljanje šolanja v času zdravljenja iz strani otrok, da bi skupaj ugotovili kaj bi lahko naredili drugače ali bolje. Na srečanje so povabili tudi učitelje in strokovne delavce iz ostali osnovnih šol v Škofji Loki.

Ob začetku srečanja nas je pozdravila ravnateljica mag. Karla Krajnik, ki je na kratko predstavila organizacijo Lukovega šolanja, potem pa so besedo predali nam.

V prvem delu smo predstavniki Inštituta predstavili izzive in ovire s katerimi se pri šolanju srečujejo otroci, starši in šole, ki se soočijo z rakom pri šolskem otroku, nato pa poudarili pomembne točke in vidike pri organizaciji šolanja takega otroka ob upoštevanju, da je otrok na aktivnem onkološkem zdravljenju, ki ga spremljajo številni stranski učinki in posledice.

Glavno besedo pa so dobili naši pogumni otroci – Luka, Neža in Hana, ki so predstavili svoje doživljanje šolanja med zdravljenjem, izpostavili pozitivne stvari in doživetja ter opozorili na tiste manj prijetne plati.

V prvi vrsti kako naporno je usklajevanje šolanja in počutja, ki je med zdravljenjem pogosto zelo slabo, potem pa tudi osamljenost in izključenost iz družbe in dogajanja v razredu med zdravljenjem in ponovno vključevanje v družbo po zaključenem zdravljenju.

Pri marsikaterem otroku pa se zaradi nepoznavanja dolgotrajnih posledic bolezni in zdravljenja kot zelo pereč problem pojavlja nerazumevanje iz strani vrstnikov in tudi pedagoških delavcev. V družbi se namreč pojavlja miselnost, da ko otrok zaključi zdravljenje in mu ponovno zrastejo lasje, tak otrok nima več težav. Na žalost pa je resnica pogosto popolnoma drugačna in se lahko pod zunanjo sliko zdravega otroka skriva veliko fizičnih in psihičnih težav. 

OŠ Cvetka Golarja se za vabilo najlepše zahvaljujemo in menimo. da se je pokazalo, da so taka srečanja zelo koristna in dobra osnova za nadaljnje delo. Ob diagnozi šolajočega otroka, ki šolanje nadaljuje na matični osnovni šoli in njegovega šolanja ne prevzame Bolnišnična šola, se vsaka šola na novo sooča s vsemi izzivi in dilemami izvedbe pouka. Na podlagi dobrih praks, ki so jih pokazale šole, ki so se z izzivom šolanja otroka na aktivnem onkološkem zdravljenju že srečale, bi te izzive lažje premagovali in marsikateremu otroku in staršu olajšali že tako težko obdobje življenja.

Mi smo polni idej, naši otroci pa vedno pripravljeni deliti svoje izkušnje. Samo povabiti jih je potrebno. 

Zlata Pentljica (Author)

Leave a Comment