• +386 1 510 6455

 • Dražgoška 14, 1000 Ljubljana, Slovenija

Ob omembi otroškega raka večinoma ostanemo vsi brez besed.

Vsi se zavedamo, da je to nekaj hudega, nekaj kar sploh ne bi smelo obstajati, o samem raku pri otrocih pa pravzaprav ne vemo prav veliko. Ker dokler se ne znajdemo v tej zgodbi, v kakršni koli vlogi že, se z njim ne ukvarjamo prav veliko.

V Inštitutu Zlata Pentljica smo si zadali, da bi to vsaj malo spremenili. Da pogovori o otroškem raku ne bi bili več tako redki, omejeni samo na tiste, ki se z njim srečajo. Da bi s pogovori in prispevki na temo otroškega raka v naši družbi razširili zavedanje o tej bolezni (oz. o teh boleznih) in tako otrokom, ki prihajajo za nami (in njihovi okolici – družina, prijatelji, šola…) olajšali čas med zdravljenjem in po njem.

Zbrali smo nekaj splošnih dejstev o otroškem raku v Sloveniji in po svetu.

 • Pod izrazom otroški rak je zajeto veliko število bolezni z mnogimi podtipi in se razlikujejo od rakavih bolezni pri odraslih.
 • Pri otrocih je najpogostejša levkemija (30%), sledijo tumorji osrednjega živčevja (20%) nato limfomi (12%) in drugi solidni tumorji.
 • Rak pri otrocih po definiciji spada med redke bolezni. To po javnozdravstvenem portalu Evropske unije pomeni, da za temi boleznimi zboli manj kot 5 ljudi (otrok) na 10 000 prebivalcev oz. 1 na 2000.
 • Vendar pa – vsake 2 do 3 minute na svetu zboli en otrok z rakom, kar pomeni na leto 400.000 otrok v starosti 0-19 let
 • V Sloveniji na leto zboli med 70 in 80 otrok in številka se na žalost počasi zvišuje.
 • Povprečna starost otrok, ki zbolijo, je 6 let.
 • Rak je pri otrocih drugi oziroma tretji razlog za smrt takoj za poškodbami in prirojenimi nepravilnostmi. Ponekod (npr. ZDA) pa je celo na prvem mestu.
 • V razvitih državah z zgodnjo diagnostiko in dobro dostopnostjo do zdravljenja je rak ozdravljiv v približno 80% (v nerazvitih samo 30%).
 • Še vedno je kar nekaj smrti, ki bi se jih dalo preprečiti. Razlogi pa so v prepozni diagnozi, napačni diagnozi, težavah pri dostopnosti do zdravil… Med razlogi za smrt pa so tudi posledice strupenosti zdravil in ponovitev bolezni.
 • Zaradi raznolikosti bolezni, ki se skrivajo pod izrazom otroški rak, je diagnoza pogosto zelo težka, saj ne obstaja preventiva ali presejalno testiranje kot jih poznamo za nekatere oblike raka pri odraslih in je zato pogosto odkrit pozno ali prepozno.
 • Vzrokov za nastanek raka pri otrocih se ne da vedno ugotoviti. Zelo majhen delež je genetsko pogojen, vplivi okolja ali način življenja v glavnem še niso pomembni faktorji tako da gre večinoma za naključne vzroke.
 • Rakave bolezni pri otrocih se zdravijo s standardnimi metodami – operacije pri solidnih tumorjih, obsevanje, kemoterapija in presaditev kostnega mozga.
 • V svetovnem merilu ni veliko raziskav in napredka na področju razvoja zdravil za otroško populacijo in je večina odkritij stara že več deset let. Razvoj poteka na področju zdravil za odrasle, ki pa niso direktno uporabna za otroke in le majhen delež teh novih zdravil se registrira tudi za otroke.
 • Skoraj vsi otroci, ki so v otroštvu zboleli za rakom, imajo kasneje v življenju kronične zdravstvene težave, pogosto tudi življenjsko ogrožajoče.

Povzeto po :

WHO – Childhood Cancer

OI Ljubljana – Rak pri otrocih

ICPCN – 10 Facts About Childhood Cancer

st. Baldrick’s Foundation – Childhood Cancer Facts: 10 Things You Should Know About Childhood Cancer

 

Zlata Pentljica (Author)

Leave a Comment